Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Aktywność zawodowa w trakcie zwolnienia lekarskiego
19 stycznia 2021
W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 stycznia 1999 r., sygn. akt III AUa 1221/98). Celem zwolnienia lekarskiego jest bowiem odzyskanie przez pracownika zdolności do ponownego wykonywania pracy.

O zakwalifikowaniu wykonywania określonych czynności jako pracy decyduje przede wszystkim rodzaj tych czynności. W czasie zwolnienia lekarskiego dopuszczalne są tylko sporadyczne, incydentalne czynności wymuszone okolicznościami. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 października 2006 r., „tylko sporadyczna, wymuszona okolicznościami aktywność może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku. W innych przypadkach za sporny okres nie należy się zasiłek lecz wynagrodzenie za pracę.” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2006 r., sygn. akt II UK 44/06).

Świadczenie przez pracownika pracy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego skutkować może utratą prawa do zasiłku chorobowego. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego może wykonywać jedynie incydentalnie czynności związane z pracą. Powinny one być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami.

W przypadku stwierdzenia przez organ rentowy, iż pracownik nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem i jego zachowanie nie miało charakteru incydentalnego, pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Kwestia podpisywania dokumentów w okresie zwolnienia lekarskiego była przedmiotem rozważań judykatury. W wyroku z dnia 17 stycznia 2002 r., sygn. akt II UKN 710/00, Sąd Najwyższy stwierdził, iż podpisanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych nie może być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego. Natomiast w postanowieniu z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. akt III UK 82/15, Sąd Najwyższy uznał, iż podpisywanie dokumentów w imieniu spółki przez prezesa jej zarządu w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, choć były inne osoby uprawnione do ich podpisywania, stanowi przesłankę utraty uprawnienia do zasiłku chorobowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16