Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Badania lekarskie i zwolnienia lekarskie w czasie pandemii

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym zwolnień lekarskich i badań lekarskich. Naszą szczególną uwagę skierujemy na konieczność przeprowadzania badań lekarskich w czasie pandemii. Wskażemy sytuacje, w jakich należy skierować pracownika na takie badania, a także kiedy nie jest to konieczne.

Ponadto zajmiemy się także możliwościami prawnymi rozwiązania umowy o pracę ze względu na długotrwałe absencje chorobowe, zarówno w trybie natychmiastowym, jak również z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozstrzygniemy wątpliwości odnośnie przedstawienia przez pracownika zwolnienia lekarskiego tuż po wręczeniu wypowiedzenia. Doprecyzujemy, czy należy informować o nieobecności w pracy w dobie elektronicznych zwolnień lekarskich. Omówimy wpływ zwolnienia lekarskiego na urlop wypoczynkowy (np. możliwości obniżenia wymiaru urlopu z powodu choroby, przerwanie lub anulowanie urlopu w razie zwolnienia lekarskiego).

Dodatkowo, w trakcie naszych zajęć rozwiejemy też wszelkie niejasności wynikające ze zwolnienia lekarskiego przypadającego w okresach świątecznych (np. w dniu wolnym udzielonym w zamian za sobotnie święto lub w trakcie tzw. długiego weekendu w razie święta przypadającego w czwartek). Przyglądniemy się również kwestii zdolności do pracy osoby, która chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

+ czytaj więcej

16 listopada 2021

3 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Badania lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii:

1. Rodzaje badań lekarskich. Czy pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie podczas pandemii?

2. Czy pracodawca może skierować pracownika na inne badania lekarskie niż wstępne, okresowe lub kontrolne?

3. Zasady przechowywania skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego
w aktach osobowych.

4. Czy czas pobytu pracownika na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest brany pod uwagę w razie skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie (niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni)?

5. Czy czas przeznaczony na badania lekarskie jest zaliczany do czasu pracy?

6. W jakich sytuacjach pracodawca powinien skierować osoby niepełnosprawne na dodatkowe badania lekarskie?

7. Czy pracownik, który chce skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, musi mieć zdolność do pracy?

8. Dopuszczalność mierzenia temperatury pracownika wchodzącego na teren zakładu pracy.

II. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu absencji chorobowych:

1. Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można wypowiedzieć umowę o pracę?

2. Czy częste zwolnienia lekarskie mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy?

3. Doręczenie zwolnienia lekarskiego a możliwość wręczenia wypowiedzenia. Czy pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie, jeżeli pracownik przedstawi zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień doręczenia wypowiedzenia?

4. Po spełnieniu jakich warunków pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy (art. 53 § 1 Kodeksu pracy)?

III. Zwolnienia lekarskie i ich wpływ na uprawnienia pracownicze:

1. Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności
w pracy w przypadku wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego?

2. Świadczenia pieniężne przysługujące pracownikowi w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

3. Czy pracownik, który jest chory w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę, ma prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy?

4. Czy pracownik, który jest chory w trakcie tzw. długiego weekendu (święto przypadające w czwartek), ma prawo do dodatkowego dnia wolnego?

5. Jakie możliwości kontroli zwolnień lekarskich ma pracodawca?

6. Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego także po zakończeniu zatrudnienia?

7. Czy za czas pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

8. Czy zwolnienie lekarskie przerywa lub przesuwa termin udzielenia urlopu?

9. Skutki prawne zwolnienia lekarskiego pracownika, który jest zatrudniony u dwóch (lub większej liczby) pracodawców.

10. Czy pracodawca ma prawo domagać się zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży lub karmieniu piersią?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25