Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników
9 maja 2023
W przypadku niektórych rodzajów pracy, oprócz zwykłych badań lekarskich stwierdzających zdolność do jej wykonywania, konieczne jest poddanie pracownika także badaniom specjalistycznym. Takimi dodatkowymi badaniami są badania sanitarno-epidemiologiczne, których obowiązek przeprowadzenia dotyczy pracownika wykonującego prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Powyższe wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawodawca stwierdza w niej zarówno istnienie obowiązku pracownika spełniającego wskazane wyżej kryteria poddania się takim badaniom (art. 6 ust. 1 pkt 6), jaki i pracodawcy skierowania go na nie (art. 6 ust. 2 pkt 3).

Realizacja przez pracownika i pracodawcę nałożonych na nich przez ustawę obowiązków umożliwia wykrycie ewentualnej choroby zakaźnej u pracownika oraz rozpoczęcie jej leczenia. Zapobiega również rozprzestrzenianiu się tej choroby na pozostałych pracowników lub osoby trzecie.

W praktyce, w przypadku, gdy na badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje pracodawca, są one wykonywane przez lekarza medycyny pracy.

Na podstawie przeprowadzanych przez lekarza (najczęściej medycyny pracy) badań, wystawia się orzeczenie lekarskie:

  • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, nie mogą wykonywać tych prac. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac jest obowiązany, z zachowaniem poufności, niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego prace od wykonywania tych prac.

Koszty badań epidemiologiczno-sanitarnych obciążają pracodawcę (art. 8 ust. 4 ustawy). Pracodawca nie może uchylić się od obowiązku ich poniesienia, a także zażądać ich zwrotu. Nie jest to możliwe również w przypadku wcześniejszego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28