Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Badanie lekarskie i szkolenia BHP osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
30 czerwca 2020
Problematyka poddania osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej badaniom lekarskim wywołuje wiele rozbieżności wśród praktyków. Rozwiania tych wątpliwości należy szukać w kodeksie pracy.

Stosownie do dyspozycji art. 304 § 1 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Art. 304 § 1 kodeksu pracy stanowi podstawę prawną obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z tym wiele osób wywodzi z niego obowiązek skierowania np. zleceniobiorcy na badania lekarskie. Jednak wskazany w przepisie art. 207 § 2 kodeksu pracy obowiązek odnosi się tylko do powinności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nic nie wspomina on o badaniach lekarskich.

Do kwestii skierowania osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na badania lekarskie odnosi się natomiast art. 3041 kodeksu pracy, zgodnie z którym obowiązki, o których mowa w art. 211 kodeksu pracy, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Przywołany powyżej art. 211 pkt 5 kodeksu pracy nakłada na pracownika obowiązek poddania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarza.

Art. 3041 kodeksu pracy zastrzega, iż wskazane w art. 211 kodeksu pracy obowiązki ciążą na osobie wykonującej pracę na podstawie umowy prawa cywilnego w takim zakresie, w jakim określi to pracodawca. Zatem od decyzji pracodawcy zależy, czy i w jakim zakresie na osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej ciążyć będzie powinność poddania się badaniom lekarskim.

Podejmując decyzję w przedmiocie obowiązku poddania się przez osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej badaniom lekarskim pracodawca powinien dokładnie rozważyć wszelkie okoliczności towarzyszące realizacji usługi, w szczególności rodzaj czynności powierzanych zleceniobiorcy i poziom zagrożeń związanych z wykonywanymi w ramach umowy czynnościami. W przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracodawca powinien podjąć decyzję o nałożeniu na osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej obowiązku poddania się badaniom lekarskim.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-07-06