Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Badanie lekarskie i szkolenia BHP osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
3 stycznia 2021
Problematyka poddania osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej badaniom lekarskim wywołuje wiele rozbieżności wśród praktyków. Rozwiania tych wątpliwości należy szukać w kodeksie pracy.

Stosownie do dyspozycji art. 304 § 1 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Art. 304 § 1 kodeksu pracy stanowi podstawę prawną obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z tym wiele osób wywodzi z niego obowiązek skierowania np. zleceniobiorcy na badania lekarskie. Jednak wskazany w przepisie art. 207 § 2 kodeksu pracy obowiązek odnosi się tylko do powinności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nic nie wspomina on o badaniach lekarskich.

Do kwestii skierowania osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na badania lekarskie odnosi się natomiast art. 3041 kodeksu pracy, zgodnie z którym obowiązki, o których mowa w art. 211 kodeksu pracy, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Przywołany powyżej art. 211 pkt 5 kodeksu pracy nakłada na pracownika obowiązek poddania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarza.

Art. 3041 kodeksu pracy zastrzega, iż wskazane w art. 211 kodeksu pracy obowiązki ciążą na osobie wykonującej pracę na podstawie umowy prawa cywilnego w takim zakresie, w jakim określi to pracodawca. Zatem od decyzji pracodawcy zależy, czy i w jakim zakresie na osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej ciążyć będzie powinność poddania się badaniom lekarskim.

Podejmując decyzję w przedmiocie obowiązku poddania się przez osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej badaniom lekarskim, pracodawca powinien dokładnie rozważyć wszelkie okoliczności towarzyszące realizacji usługi, w szczególności rodzaj czynności powierzanych zleceniobiorcy i poziom zagrożeń związanych z wykonywanymi w ramach umowy czynnościami. W przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracodawca powinien podjąć decyzję o nałożeniu na osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej obowiązku poddania się badaniom lekarskim.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19