Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Choroba po ustaniu zatrudnienia
29 stycznia 2021
Osoby niezdolne do pracy podlegające ubezpieczeniu chorobowemu nabywają prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą. W przypadku, gdy umowa o pracę w trakcie choroby ulegnie rozwiązaniu, zasiłkobiorca otrzyma zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Nie zawsze jednak choroba rozpoczyna się jeszcze w trakcie zatrudnienia. Może się zdarzyć, że osoba stanie się niezdolna do pracy już po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zgodnie z art. ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. 2019 poz. 645) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje również, gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek będzie przysługiwał byłemu pracownikowi zarówno w przypadku jeśli choroba rozpocznie się w trakcie ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego zakończeniu. Osoba, która utraciła zdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, nabędzie prawo do zasiłku po spełnieniu dodatkowych warunków ustawowych-  rozchoruje się  nie później, niż w ciągu 14 dni  (lub 3 miesięcy w przypadku choroby zakaźnej) od ustania tytułu ubezpieczenia, a niezdolność do pracy będzie trwała  nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie w każdym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powstaje jednak pytanie jakich formalności musi dopełnić płatnik składek, a jakich były pracownik w związku z ubieganiem się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

Pracodawca w związku z chorobą pracownika po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie zobowiązany wystawić zasiłkobiorcy zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, w którym wykaże przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli zasiłkobiorca rozchorował się jeszcze w ubezpieczeniu, do dnia wygaśnięcia stosunku pracy będzie zobowiązany wypłacić wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Zasiłek za okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim przypadający po ustaniu zatrudnienia będzie wypłacał ZUS. Jednak o tym, czy elektroniczne zaświadczenie lekarskie zostanie przekazane do byłego pracodawcy zadecyduje lekarz wystawiający, który informację o rozwiązaniu umowy o pracę uzyska od chorego. Jeśli więc niezdolność do pracy powstała jeszcze w zatrudnieniu, e ZLA trafi również do płatnika składek, jeśli jednak choroba byłego pracownika przypadnie tylko na okres po rozwiązaniu stosunku pracy, były pracodawca nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego na PUE, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadomi o konieczności wystawienia zaświadczenia płatnika składek ZUS- Z3.

Ponadto w każdym przypadku ubezpieczony jest zobowiązany doręczyć do ZUS oświadczenie po ustaniu tytułu ubezpieczenia Z-10, bowiem zasiłek nie będzie przysługiwał jeśli posiada on prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do ubezpieczenia chorobowego, uprawniającą do pobierania zasiłków i świadczeń za okres choroby, posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zasiłek nie będzie należny również za okres, gdy zaświadczenie lekarskie zostanie wykorzystane niezgodnie z jego przeznaczeniem, a mianowicie w przypadku świadczenia pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy. Nie zastosowane się do powyższego skutkuje zwrotem zasiłku wraz z odsetkami, bowiem osiągnie on status nienależnie pobranego świadczenia.

Zasady te mają zastosowanie również po ustaniu tytułu do ubezpieczenia wypadkowego, gdy niezdolność do pracy była spowodowania wypadkiem przy pracy.

Źródło:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16