Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Czas Pracy 2019
Nowe elementy w prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu Czasu Pracy - omówienie problematycznych zagadnień.
 | 
25 października 2019

Pierwszym skojarzeniem dotyczącym zmian w przepisach prawa pracy w 2019 r. jest bez wątpienia zmiana sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Warto jednak pamiętać, że jednym z elementów dokumentacji pracowniczej jest od 1 stycznia 2019 r. również ewidencja czasu pracy. W efekcie, nie tylko same akta osobowe, ale również ewidencja czasu pracy ma być przechowywana przez cały okres zatrudnienia pracownika, a także 10 lat po zakończeniu trwania umowy o pracę.

W trakcie szkolenia zajmiemy się nowymi elementami, jakie zawiera ewidencja czasu pracy po zmianach przepisów. Rozstrzygniemy wątpliwości, czy cała ewidencja czasu pracy wraz z jej dodatkowymi elementami, ma być prowadzona przez pracodawcę w jednolitej formie. Wskażemy jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej. Zastanowimy się również jakie skutki prawne ma brak ewidencji bądź jej nierzetelne prowadzenie.

Nasze szkolenie to także  poruszanie nietypowych kwestii, z którymi mogą wiązać się z czasem pracy. Wskażemy m.in. co naprawdę oznacza konieczność zapewnienia niedzieli wolnej od pracy co najmniej raz na 4 tygodnie i czym różni się to od co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Poruszymy kwestię tzw. „długiego weekendu” i wszystkich wątpliwości z tym związanych, np. jak potraktować chorobę w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę do późniejszego odpracowania. Zastanowimy się, czy pracodawca przewidując w rozkładzie czasu pracy większą liczbę godzin pracy niż przypadające do przepracowania w danym miesiącu, może nie narazić się na zarzut planowania godzin nadliczbowych. Omówimy też sytuację zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego i wszystkie skutki z tym związane.

Szkolenie kierowane jest do osób, które w ramach swojej aktywności zawodowej zajmują się tworzeniem rozkładów czasu pracy, a także późniejszym rozliczaniem czasu pracy. W trakcie zajęć opierać się będziemy na orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także poglądach prezentowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy. Rozwiążemy też konkretne przykłady dotyczące poruszanych zagadnień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Czas pracy
Data szkolenia: 25 października 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Rzeszów, Hotel PREZYDENCKI, ul. Podwisłocze 48
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Ewidencja czasu pracy po 01.01.2019 r.:

 1. Jakie nowe elementy zawiera ewidencja czasu pracy?
 2. Czy wszystkie elementy ewidencji czasu pracy muszą być prowadzone w jednolitej formie (np. cała ewidencja papierowa bądź elektroniczna)?
 3. Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy?
 4. Czy pracownik ma obowiązek potwierdzić autentyczność ewidencji czasu pracy?
 5. Jakie są skutki braku ewidencji bądź prowadzenia jej nierzetelnie?
 6. Czy wszyscy pracownicy powinni mieć założoną ewidencję czasu pracy?
 7. Jak wygląda ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej?
 8. Czy się różni ewidencja czasu pracy od listy obecności?

II. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 1. Doba pracownicza i jej wpływ na prawidłowe rozliczanie czasu pracy. W jakich sytuacjach dwukrotne rozpoczynanie pracy w dobie pracowniczej będzie równoznaczne z pracą
  w godzinach nadliczbowych, a kiedy nie?
 2. Definicja tygodnia pracowniczego w aspekcie tworzenia rozkładu czasu pracy. Czy zgodne z prawem jest powierzenie pracownikowi wykonywania obowiązków przez 10 kolejnych dni kalendarzowych?
 3. Rozkład czasu pracy. W jakich sytuacjach można go zmienić? W jakiej formie należy to zrobić? Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować o tym fakcie pracowników?
 4. Odpoczynek dobowy i tygodniowy. Skutki prawne niezapewnienia przez pracodawcę nieprzerwanego odpoczynku w świetle stanowisk urzędów (PIP, Ministerstwo Pracy).
 5. Tzw. ruchomy (elastyczny) czas pracy i korzyści płynące z jego wprowadzenia, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników.

III. Praca w godzinach nadliczbowych:

 1. W jakiej formie należy wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jakich sytuacjach pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
 3. Jakie są możliwości prawne działania pracodawcy w razie odmowy wykonania zgodnego
  z prawem polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?
 4. Jaka jest maksymalna liczba godzin pracy w godzinach nadliczbowych? Czy poza limitem rocznym istnieją jeszcze jakieś inne ograniczenia (np. dobowe bądź tygodniowe)?
 5. Kto decyduje o sposobie rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych – pracodawca czy pracownik? A może niezbędne jest porozumienie w tej kwestii?
 6. Jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
  w zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?
 7. Czy można rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych poprzez udzielenie czasu wolnego już po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
 8. Czy istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem zamiast udzielenia dnia wolnego w przypadku pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (praca w tzw. wolną sobotę)?
 9. Jakie należności przysługują pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę bądź święto?
 10. Czy godziny nadliczbowe, za które pracownikowi udzielono czasu wolnego, wchodzą do rocznego limitu pracy w godzinach nadliczbowych?

IV. (Nie)typowe sytuacje dotyczące czasu pracy:

 1. Liczba dni i godzin do przepracowania w sytuacji zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 2. Święto przypadające w sobotę i jego skutki dla pracowników zatrudnionych w pełnym
  i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Tzw. „długi weekend” i jego wpływ na prawidłowe rozliczanie czasu pracy. Czy pracownikowi, który był chory w dniu wolnym do odpracowania, należy udzielić w zamian za to innego dnia wolnego?
 4. Czy zgodne z prawem będzie ustalenie przez pracodawcę większej liczby godzin niż przypadające do przepracowania w danym miesiącu bez narażania się na zarzut planowania godzin nadliczbowych?
 5. Praca pomiędzy dwiema dobami pracowniczymi. Jaka jest wysokość dodatku do wynagrodzenia dla pracownika, który wykonuje swoje obowiązki już po zakończeniu jednej,
  a jednocześnie przed rozpoczęciem następnej doby pracowniczej?
 6. Czy odpracowanie wyjścia prywatnego przez osoby niepełnosprawne narusza przepisy
  o czasie pracy?
 7. Czy pracodawca może ustalić inne pory nocne dla różnych grup pracowników?
 8. Co to znaczy zapewnienie pracownikowi wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie?
  Czy niedziela wolna od pracy raz na 4 tygodnie oznacza co czwartą niedzielę wolną od pracy?

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-17