Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Czas pracy bez tajemnic. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy
 | 
18 listopada 2021

Czas pracy to jedna z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych części prawa pracy. Niejasny język przepisów Kodeksu pracy wzmaga tylko poczucie niepewności co do prawidłowości rozwiązywanych problemów, w obliczu których muszą stawać pracownicy zajmujący się na co dzień zagadnieniami z tego obszaru. Nasze szkolenie kierowane jest właśnie do takich osób.

W trakcie zajęć omówimy najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Wskażemy warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy w trakcie okresu rozliczeniowego. Podpowiemy, jak powinien zachować się pracodawca w przypadku braku zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Doprecyzujemy jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy i jak prawidłowo prowadzić ją w nietypowych sytuacjach (np. osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych). Wyjaśnimy jak poprawnie rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych.  Przyjrzymy się wszystkim limitom pracy w godzinach nadliczbowych. Pomożemy również odpowiednio przygotować się do rozliczania pracy w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota). Odpowiemy także na pytania dotyczące pracy w niedziele i święta, zwłaszcza pod kątem sytuacji, które pozwalają uznać taki dzień za zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy.

W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień poza aktualnym stanem prawnym będziemy korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk urzędów (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy), jak również poglądów prezentowanych w literaturze prawa pracy.

Serdecznie zapraszamy.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Czas pracy
Data szkolenia: 18 listopada 2021
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto
(725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

I. Planowanie czasu pracy:

1. Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach
i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?

2. Definicja doby pracowniczej. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej i jaki to ma wpływ na planowanie czasu pracy?

3. Definicja tygodnia pracowniczego. Jaka jest różnica pomiędzy tygodniem pracowniczym a tygodniem kalendarzowym i jak przekłada się to na tworzenie harmonogramu czasu pracy?

4. Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

5. Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie
5-dniowym tygodniu pracy. W jakich sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo?

II. Rozliczanie czasu pracy:

1. Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?

2. Wyjścia prywatne. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wyjście prywatne? Czy istnieje limit wyjść prywatnych (dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Do kiedy należy odpracować wyjście prywatne? Jakie są skutki braku odpracowania wyjścia prywatnego?

3. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego
i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W jakich sytuacjach można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Jakie są skutki braku zapewnienia odpoczynku dobowego lub tygodniowego?

4. Jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy? Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy? W jakiej formie prowadzić ewidencję czasu pracy? Czym się różni ewidencja czasu pracy od listy obecności?

III. Praca w godzinach nadliczbowych:

1. W jakiej formie pracodawca może wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?

2. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe – pracodawca czy pracownik? Do kiedy najpóźniej należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego? Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w przypadku stosowania równoważnego czasu pracy?

4. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

5. W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?

IV. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

1. Czy sobota to dzień wolny od pracy? Kiedy możliwe jest planowanie pracy w sobotę i potraktowanie tego jako zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

2. Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?

3. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwała dłużej niż 8 godzin?

V. Praca w niedziele i święta:

1. W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?

2. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?

3. Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-26