Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy, których to osób jest dosyć dużo. Pojazdy do 3,5 tony to wiele pojazdów dostawczych, samochodów osobowych, minibusów. Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - ale z pewnymi włączeniami - jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców:

 • Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców - wyłączenia .
 • Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą.
 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy? 

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 • Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców.
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy - kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru.
 • Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa.
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

 • Harmonogramy czasu pracy.
 • Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów.
 • Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy.

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

 • Odpoczynek dobowy.
 • Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
 • Odpoczynek tygodniowy.
 • W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.

5. Wybrane systemy czasu pracy:

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Limity godzin nadliczbowych kierowcy.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi.
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy.
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta - zasady rekompensaty.

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy - odrębne zasady wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców.

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców:

 • Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców.
 • Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta.
 • System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów - czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29