Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Czas pracy w 2019 r.
- problematyczne kwestie w tworzeniu harmonogramu czasu pracy i jego rozliczaniu.
 | 
11 września 2019

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.  Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy – przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących przepisów w tym zakresie i ich praktycznych konsekwencji. Szczególny nacisk położony będzie na pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz średniotygodniowych i jej rekompensowanie, omówione zostaną zasady rozliczania pracy w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy (zarówno wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak też dodatkowe dni wolne w systemach równoważnych czy dla niepełnoetatowców). Poszczególne zagadnienia obrazowane są zarówno przykładami jak i opiniami PIP oraz orzecznictwem sadowym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Czas pracy
Data szkolenia: 11 września 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Toruń, Hotel MERCURE HELIOS, ul. Kraszewskiego 1/3
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie.

2. Normy czasu pracy:

- normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,

- zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

- normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.

3. Pojęcie doby pracowniczej,  konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

4. Wybrane systemy czasu pracy – różnice, korzyści, zagrożenia:

- system podstawowy,

- system równoważny.

5. Rozkłady czasu pracy:

- rozkład w regulaminie pracy:

  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania,
  • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego, zasady tworzenia harmonogramów, powtarzające się błędy w harmonogramach.

- planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

- pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,

- przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,

- polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,

- nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,

- nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,

- nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,

- nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,

- nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,

- rekompensowanie pracy nadliczbowej – wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego.

7. Niepełny wymiar czasu pracy:

- praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

- sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych,

- rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,

- nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.

8. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie:

- wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej,

- termin odpracowania – wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę,

- wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego.

9. Praca w dniu wolnym od pracy

- praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

- praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy.

10. Praca w niedziele i święta

- Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,

-  Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.

11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

- zapisy dotyczące czasu przepracowanego, czasu dyżuru,

- dołączane do ewidencji wnioski i dokumenty.

Cena szkolenia obejmuje: 

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-23