Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych

Czas pracy to jedna z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych części prawa pracy. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dochodzą ponadto budzące spore wątpliwości uregulowania ustawy o pracownikach samorządowych. Niejasny język przepisów wzmaga tylko poczucie niepewności co do prawidłowości rozwiązywanych problemów, w obliczu których muszą stawać pracownicy zajmujący się na co dzień zagadnieniami z tego obszaru. Nasze szkolenie kierowane jest właśnie do takich osób.

W trakcie zajęć omówimy najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Wskażemy warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy pracowników samorządowych w trakcie różnej długości okresów rozliczeniowych. Podpowiemy, jak powinien zachować się pracodawca w przypadku braku zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Dokładnie przyjrzymy się jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy i jak prawidłowo prowadzić ją w nietypowych sytuacjach (np. osoby zatrudnione w systemie zadaniowego czasu pracy). Doprecyzujemy zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, a także pracy w tzw. wolne soboty, niedziele i święta. Pomożemy również w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości dotyczących czasu pracy osób legitymujących się stopniem niepełnosprawności.

To tylko część zagadnień z zakresu czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, którym dokładniej przyjrzymy się podczas naszego szkolenia, na które wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 listopada 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Planowanie i rozliczanie czasu pracy:

1. Definicja doby pracowniczej i jej wpływ na prawidłowe planowanie czasu pracy pracowników samorządowych.

2. Jak prawidłowo stosować ruchomy czas pracy w przypadku pracowników samorządowych?

3. Jakie znaczenie w kontekście planowania czasu pracy ma definicja tygodnia pracowniczego?

4. Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu. Jakie warunki należy spełnić, aby zaplanować pracownikowi samorządowemu pracę powyżej 40 godzin w tygodniu lub przez 6 dni w tygodniu bez narażania się na konsekwencje służbowe?

5. Jak długość okresu rozliczeniowego może wpływać na planowanie czasu pracy. Czy zgodne z prawem będzie stosowanie do pracowników samorządowych dłuższych okresów rozliczeniowych (np. 12 miesięcy)?

6. W jakiej formie i z jakim wyprzedzeniem należy przedstawić pracownikom rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach rozkład czasu pracy może ulegać zmianom?

7. Zapewnienie nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Kiedy pracodawca może skrócić okresy odpoczynku? Jakie są skutki braku wymaganego okresu odpoczynku?

8. Wyjścia prywatne. Jaki jest limit wyjść prywatnych? Do kiedy należy odpracować wyjścia prywatne? Co zrobić, gdy pracownik nie odpracuje wyjścia prywatnego? Na jakich zasadach osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z wyjść prywatnych?

9. Czas pracy osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jakie są normy dobowe i tygodniowe czasu pracy takich osób? Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej? Jakie dodatkowe przerwy przysługują osobom ze stopniem niepełnosprawności?

10. Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikom samorządowym? Które z nich są zaliczane do czasu pracy? Czy przerwy w pracy należy oznaczać w ewidencji czasu pracy?

11. Jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy? Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy? Jak wygląda ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta)?

12. Prawidłowe planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy radcy prawnego zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego.

II. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych:

1. W jakiej formie należy wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?

2. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

3. Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych?

4. W jakich sytuacjach pracownik samorządowy może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?

5. Prawidłowa rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. Kiedy istnieje możliwość wypłaty pracownikowi samorządowemu dodatku za pracę nadliczbową? Do kiedy należy udzielać pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

III. Praca w soboty, niedziele i święta:

1. Czy za pracę przypadającą w tzw. wolną sobotę pracownikowi samorządowemu należy udzielić innego dnia wolnego czy czasu wolnego w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin przepracowanych w takim dniu (tzw. zasada godzina za godzinę)?

2. Czy sobota może być traktowana jak zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

3. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto?

4. Po spełnieniu jakich warunków niedziela lub święto może być traktowana jak zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

 

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28