Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy
Czas pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Sytuacja zagrożenia epidemicznego przyniosła liczne zmiany przepisów prawa pracy. Wśród nich liczne modyfikacje dotyczą regulacji związanych z czasem pracy.

W trakcie szkolenia zdalnego Uczestnicy dowiedzą się jakie warunki trzeba spełnić, aby skrócić nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy. Poruszone zostaną zagadnienia związane z możliwościami wydłużenia dobowego czasu pracy poprzez wprowadzenie równoważnego czasu pracy. Przeanalizujemy prawne możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego, wraz z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z tego faktu. Wskażemy czy i w jakim zakresie należy zmieniać obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin pracy). Doprecyzujemy sytuacje, w jakich pracodawca musi uzyskać zgodę strony pracowniczej, a kiedy może samodzielnie wprowadzać zmiany w zakresie czasu pracy. Omówimy zasady dokumentowania i ewidencjonowania pracy zdalnej. Przypomnimy także jak w trakcie zagrożenia epidemicznego stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in. zmiany rozkładu czasu pracy, polecenia pracy w godzinach nadliczbowych czy zadaniowego czasu pracy.

W trakcie zajęć będziemy opierać się nie tylko na treści obowiązujących przepisów, lecz również orzecznictwie Sądu Najwyższego, a także poglądach prezentowanych w literaturze prawa pracy oraz stanowiskach urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

+ czytaj więcej

17 sierpnia 2020

4 września 2020

28 września 2020

13 października 2020

30 października 2020

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy w trakcie zagrożenia epidemicznego:

 1. Ograniczenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Jak długo pracownik może w praktyce wykonywać swoje obowiązki w ciągu dnia lub tygodnia?
 2. Wydłużenie okresu rozliczeniowego. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego.
 3. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Które grupy pracowników nie mogą być zatrudnione powyżej 8 godzin dziennie?
 4. W jakich sytuacjach dotyczących zmian przepisów z zakresu czasu pracy niezbędna jest zgoda pracowników, a kiedy pracodawca może to zrobić bez jakichkolwiek uzgodnień?
 5. Czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących czasu pracy powoduje konieczność zmiany przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy)?
 6. W jakiej formie wydawać, jak dokumentować i w jaki sposób uwzględniać w ewidencji czasu pracy polecenie pracy zdalnej?

II. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 1. Doba pracownicza i jej wpływ na prawidłowe rozliczanie czasu pracy. W jakich sytuacjach dwukrotne rozpoczynanie pracy w dobie pracowniczej będzie równoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych, a kiedy nie?
 2. Tzw. ruchomy (elastyczny) czas pracy i korzyści płynące z jego wprowadzenia, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników.
 3. Definicja tygodnia pracowniczego w aspekcie tworzenia rozkładu czasu pracy. Czy zgodne z prawem jest powierzenie pracownikowi wykonywania obowiązków przez 10 kolejnych dni kalendarzowych?
 4. Rozkład czasu pracy. W jakich sytuacjach można go zmienić? W jakiej formie należy to zrobić? Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować o tym fakcie pracowników?
 5. Zadaniowy czas pracy. Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania zadaniowego czasu pracy? Czy w przypadku pracy zadaniowym czasie pracy możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych?

III. Praca w godzinach nadliczbowych:

 1. W jakiej formie należy wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jakich sytuacjach pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
 3. Jaka jest maksymalna liczba godzin pracy w godzinach nadliczbowych? Czy poza limitem rocznym istnieją jeszcze jakieś inne ograniczenia (np. dobowe bądź tygodniowe)?
 4. Jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?
 5. Czy istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem zamiast udzielenia dnia wolnego w przypadku pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (praca w tzw. wolną sobotę)?
 6. Jakie należności przysługują pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę bądź święto? Czy praca w niedzielę bądź święto może być traktowana jak zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

IV. (Nie)typowe sytuacje dotyczące czasu pracy:

 1. Liczba dni i godzin do przepracowania w sytuacji zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 2. Święto przypadające w sobotę i jego skutki dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Czy zgodne z prawem będzie ustalenie przez pracodawcę większej liczby godzin niż przypadające do przepracowania w danym miesiącu bez narażania się na zarzut planowania godzin nadliczbowych?
Cena szkolenia:
Cena uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • dostęp do nagrania – szkolenie jest rejestrowane, a uczestnicy mogą się z nim zapoznać ponownie w późniejszym terminie;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-08-12