Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Czas pracy w wewnętrznych regulacjach

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, ale w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub - u mniejszych pracodawców - obwieszczeniu o czasie pracy. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane, co po prosty zawierają liczne błędy, nie nadążają nie tylko za zmieniającymi się przepisami, ale również za sposobem pracy przyjętym w danej firmie.

Na szkoleniu omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

4 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

14 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wewnętrzne źródła prawa pracy:

 • obowiązkowe regulaminy,
 • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów - pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
 • tryb ustalania regulaminów,
 • wejście w życie regulaminów.

2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.

3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.

4. Rozkłady czasu pracy:

 • rozkłady stałe,
 • zasady tworzenia harmonogramów,
 • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy,
 • zapisy o możliwości zmian harmonogramów.

5. Systemy czasu pracy:

 • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników,
 • system podstawowy,
 • system równoważny,
 • system zadaniowy.

6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy.

7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.

8. Pora nocna.

9. Niedziele i święta - dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy

10.  Zlecanie pracy nadliczbowej.

11. Obowiązki przełożonych.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28