Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Czas Pracy z uwzględnieniem planowania pracy kierowców
 | 
18 czerwca 2019

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z planowanie czasu pracy – tworzeniem rozkładów czasu pracy w regulaminach , jak i indywidualnych harmonogramów czasu pracy oraz z rozliczaniem czasu pracy – przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika. Stopień skomplikowania rośnie w odniesieniu do tych pracowników, którzy nie pracują w powtarzalnych  dniach i godzinach – tutaj szczególnie widoczne jest to w stosunku do kierowców, gdzie zarówno mamy odrębne regulacje dotyczące czasu pracy, jak też znaczny stopień „nieprzewidywalności” pracy.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących przepisów w tym zakresie i ich praktycznych konsekwencji. Szczególny nacisk położony będzie na pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz średniotygodniowych i jej rekompensowanie, omówione zostaną zasady rozliczania pracy w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy (zarówno wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak też dodatkowe dni wolne w systemach równoważnych czy dla niepełnoetatowców). Poszczególne zagadnienia obrazowane są zarówno przykładami jak i opiniami PIP oraz orzecznictwem sadowym.

Na szkoleniu omówione zostaną odrębne regulacje dotyczące czasu pracy kierowców mniejszych pojazdów - samochodów osobowych, samochodów do 3,5 tony -  wraz z możliwymi rozwiązaniami wewnętrznymi dotyczącymi systemów i rozkładów czasu pracy tych pracowników zmierzającymi m. in. do zmniejszenia ilości godzin nadliczbowych oraz zgodności zatrudniania kierowców z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Poszczególne z omawianych zagadnień będą odnoszone odrębnie do kierowców, jak również w drugiej części szkolenia przepisy odrębne dotyczące tej grupy pracowników zostaną omówione całościowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Czas pracy, Czas pracy kierowców
Data szkolenia: 18 czerwca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Hotel Mercure Centrum, Plac Dominikański 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

 • Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców.
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa.
 • Okresy rozliczeniowe – Kodeks pracy i ustawa o czasie pracy kierowców.
 • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
 • Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

2. Czas pracy w podróży służbowej:

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

 • Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy.
 • Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów.
 • Rozkłady czasu pracy kierowców – kiedy mogą być nietworzone?
 • Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów.
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy oraz indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.
 • Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy lub zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy.
 • Najczęstsze błędy w harmonogramach.
 • Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy.

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy.

5. Wybrane systemy czasu pracy:

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
 • Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach.
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi.
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy.
 • Nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy.
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty.

8. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 1.1.2019 r.:

 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy po zmianach od 1.1.2019 r.?
 • Co w dokumentacji czasu pracy powinno się znajdować?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji? Kiedy zastosujemy ewidencję uproszczoną?
 • Jaka jest funkcja listy obecności, a jaka ewidencji?
 • Jakie są zasady przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej?
 • Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać dokumenty dotyczące czasu pracy?

9. Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych:

 • Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru.
 • Porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy.
 • Nadgodziny.
 • Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 • Planowanie czasu pracy kierowców.
 • Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.
 • Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-22