Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czas trwania umowy na zastępstwo
16 listopada 2021
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zawierana jest w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia zastępstwa dla pracownika, którego absencja w pracy ma charakter usprawiedliwiony, np. w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Zazwyczaj czas trwania umowy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy pokrywa się z okresem absencji w pracy zastępowanego pracownika. Ulega ona rozwiązaniu z chwilą zakończenia usprawiedliwionej nieobecności. Zdarzają się jednak przypadki, w których umowa jest zawierana na okres krótszy niż czas trwania nieobecności zastępowanego pracownika lub na czas trwania nieobecności, ale z zastrzeżeniem, iż nie dłużej niż do określonej daty.

Umowa w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy nierozerwalnie jest związana z bytem umowy o pracę zastępowanego pracownika. W związku z tym rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z zastępowanym pracownikiem skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę zawartej z zastępcą. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zastępowanego pracownika kończy się bowiem okres jego usprawiedliwionej nieobecności.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy zastępowanego pracownika nie rodzi powinności dokonywania przez pracodawcę dodatkowych czynności służących rozwiązaniu stosunku pracy z zastępującym go pracownikiem, w szczególności złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Podsumowując należy uznać, że z chwilą rozwiązania stosunku pracy z zastępowanym pracownikiem, ulegnie rozwiązaniu stosunek pracy z pracownikiem go zastępującym. Nie ma potrzeby, aby podejmować dodatkowe działania zmierzające do rozwiązania stosunku pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20