Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy cudzoziemiec pracujący w Polsce podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?
24 grudnia 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce powstaje w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług) zawartej z polskim podmiotem. Ustawodawca nie odnosi się tutaj do obywatelstwa, miejsca zamieszkania, centrum interesów życiowych itp.

Można przyjąć, że każdy cudzoziemiec, który będzie świadczył pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie zawartej z polskim podmiotem, będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

W wyjątkowych przypadkach powyższa zasada nie będzie mieć jednak zastosowania. Cudzoziemcy mogą nie podlegać polskiemu ubezpieczeniu społecznemu, pomimo spełnienia warunków opisanych powyżej, jeżeli zostanie to wykluczone mocą umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną, lub prawa unijnego. Dodatkowo polskim przepisom o ubezpieczeniach społecznych nie podlegają:

  • obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 5 ust. 2 ustawy systemowej),
  • cudzoziemcy oraz obywatele polscy zamieszkujący na stałe za granicą - zatrudnieni przez polskie podmioty, których miejsce wykonywania pracy określone zostało poza granicami Polski.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11