Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy dokumenty związane z zatrudnieniem mogą być sporządzone w kilku językach?
4 stycznia 2022
Przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy powinien być używany język polski. Tę zasadę statuuje wprost art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Przepis ten zastrzega jednak, iż język polski ma zastosowanie do stosunków z zakresu prawa pracy, jeżeli osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy i umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim koresponduje jej art. 8 ust. 1. Wynika z niego, iż dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności umowy, sporządza się w języku polskim. Ponadto art. 8 ust. 1a ustawy dopuszcza możliwość sporządzenia tych dokumentów również w wersji obcojęzycznej. W przypadku sporządzenia tego samego dokumentu w kilku wersjach językowych podstawę wykładni stanowi wersja w języku polskim, pod warunkiem, iż osoba świadcząca pracę jest obywatelem polskim.

W art. 8 ust. 1b ustawy o języku polskim ustawodawca przyznał osobie świadczącej pracę, niebędącej obywatelem polskim, prawo do wystąpienia o sporządzenie umowy o pracę lub innego dokumentu wynikającego z zakresu prawa pracy w języku obcym. Warunkiem skorzystania przez pracownika z rzeczonego uprawnienia jest władanie tym językiem oraz uprzednie pouczenie go o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11