Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku?
26 kwietnia 2022
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa). Zatem nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, które nie są pomniejszane za okres choroby. Zasada ta ma zastosowanie w okresie trwającego stosunku pracy. W przypadku, gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego powstanie w trakcie zatrudnienia, ale zatrudnienie to ustanie bądź choroba ubezpieczonego rozpocznie się całkowicie po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, składniki nie pomniejszane za czas usprawiedliwionej nieobecności w trakcie zatrudnienia będą wliczone do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego po jego ustaniu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest składnikiem wynagrodzenia, na którego wysokość pobieranie zasiłków nie ma wpływu. Zatem nie powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących w czasie trwania ubezpieczenia. Uwzględnia się go natomiast w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, doliczając do miesiąca, w którym nastąpiła jego wypłata. W przypadku gdy choroba rozpocznie się w kolejnym miesiącu, po miesiącu, w którym rozwiązano stosunek pracy, a pracodawca wypłaci zaległy ekwiwalent w miesiącu choroby z uwagi na przesunięcie wypłaty wynagrodzeń na miesiąc kolejny za poprzedni wykazując to w raporcie ZUS RCA, ekwiwalent zostanie wliczony do podstawy wymiaru zasiłku do ostatniego miesiąca zatrudnienia. Płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli płatnik składek wystawił zaświadczenie płatnika składek ZUS z-3 nie uwzględniając kwoty wypłaconej ubezpieczonemu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, konieczne będzie złożenie korekty przekazanego zaświadczenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20