Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy kwota dofinansowania wynajmu mieszkania będąca przychodem pracownika stanowi podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
6 kwietnia 2021
Pracodawcy często współfinansują lub w całości pokrywają koszty wynajmu mieszkania dla pracownika, który wykonuje swoją pracę poza stałym miejscem zamieszkania. Kwota, którą finansuje płatnik składek jest przychodem pracownika stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe. Jednak czy w przypadku choroby pracownika, koszt ten powinien znaleźć się w podstawie wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego?

Nie, jeśli niezdolność do pracy ubezpieczonego przypada na okres zatrudnienia. Zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwaną dalej „ustawą zasiłkową” podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód pracownika za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania. Jednocześnie jak wynika z art. 41 powołanej ustawy podstawę wymiaru zasiłku stanowią składniki wynagrodzenia, do których ubezpieczony nie zachowuje prawa w trakcie niezdolności do pracy. Ponieważ koszt wynajmu mieszkania nie jest pomniejszany za okresy nieobecności usprawiedliwionej i bez względu na absencje pracownik otrzyma od pracodawcy umowną kwotę, składnik ten nie będzie stanowił podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków.

Jak stanowi ust. 288 pkt. 5 komentarza do ustawy zasiłkowej opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego takich składników wynagrodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę okres pobierania zasiłku nie ma  wpływu (mimo pobierania zasiłku pracownik otrzymuje dany składnik wynagrodzenia), takich jak koszt wynajmu przez pracownika mieszkania sfinansowany lub dofinansowany przez pracodawcę. Jednocześnie z ust. 287 wynika, że składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania zasiłku przysługującego w czasie ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 285, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Oznacza to, że w przypadku choroby pracownika trwającej po rozwiązaniu stosunku pracy, płatnik składek winien wykazać wypłacaną kwotę w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 przekazywanym do ZUS. Zostanie ona uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku wypłacanego byłemu ubezpieczonemu po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Źródło:

Ustawa ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z komentarzem.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16