Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy należy odprowadzać składki z tytułu umowy zlecenie z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?
14 września 2021
Umowy cywilnoprawne jako podstawa wykonywania pracy, w ostatnim czasie zyskały na popularności. Jednak zdarza się również tak, że osoby wykonujące umowy zlecenia posiadają inne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jak należy rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń, jeżeli umowę zlecenie zawiera się z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?

Ubezpieczony, który prowadzi działalność pozarolniczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny.

Podleganie ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej przez przedsiębiorcę będzie uzależnione od tego, jak długo działalność ta jest prowadzona. O konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu umowy zlecenie zadecyduje wysokość podstawy wymiaru składek w prowadzonej działalności.

ZUS przewiduje pewne udogodnienia dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności. Mają one prawo do skorzystania z półrocznej ulgi na start, a w dalszej kolejności z deklarowania składek ZUS na zasadach preferencyjnych – z podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto przedsiębiorcy mogą również korzystać z ulgi „Mały ZUS”. Wtedy podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli przedsiębiorca nie jest uprawniony do ulg to opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Osoby wykonujące umowy zlecenia mają obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku, gdy w skali miesiąca z innych, równolegle trwających tytułów nie osiągają kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z ulg w opłacaniu składek ZUS zapłaci w skali miesiąca ZUS wyliczony z podstawy wymiaru składek równej bądź wyższej niż minimalne wynagrodzenie, z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie opłacał jedynie składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas może również wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń będzie stanowić także umowa zlecenia.

Może się jednak zdarzyć, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą wykonująca jednocześnie umowę zlecenia nie będzie podlegała z wykonywanej umowy żadnym ubezpieczeniom. Stanie się tak wówczas, gdy umowa cywilnoprawna będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej, a mianowicie przedmiot umowy będzie odpowiadał klasyfikacjom prowadzonej działalności. Wówczas przedsiębiorca za wykonaną usługę wystawi rachunek/fakturę, a zawarta umowa nie będzie stanowiła tytułu do ubezpieczeń ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Jedynym tytułem do ubezpieczeń będzie tylko prowadzona działalność. Jeśli jednak przychód z umowy zlecenia będzie rozliczony podatkowo jako działalność wykonywana osobiście, umowa zlecenia wejdzie w zbieg tytułów do ubezpieczeń z prowadzoną działalnością na zasadach powyżej przedstawionych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-09-28