Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy okres pracy u tego samego pracodawcy świadczonej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zakończeniu nauki?
30 listopada 2021
Pracownicy młodociani spełniający kryteria określone w kodeksie pracy mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego albo umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Podczas wykonywania pracy w trakcie przyuczenia do zawodu, kwoty wypłacanych pracownikom młodocianym wynagrodzeń są podyktowane odgórnie i wynoszą nie mniej, niż 4% w pierwszym roku, 5% w drugim roku, a 6% w trzecim roku nauki w stosunku do przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, wskazanego przez GUS. Po zakończeniu nauki dotychczasowy pracodawca i pracownik mogą zdecydować o zawarciu umowy o pracę, już nie w celu przygotowania zawodowego, a na normalnych zasadach.

Czy w takiej sytuacji okres zasiłkowy powinien być liczony od nowa, czy bierze się pod uwagę również okres pracy w celu przygotowania zawodowego u tego samego pracodawcy?

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za wynagrodzenie przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku uważa się przychód pracownika jaki osiągnął u tego samego płatnika w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie, którego powstała niezdolność do pracy.

Pracownik młodociany podlega ubezpieczeniom w ZUS na takich samych zasadach jak pozostali, zatrudniani w ramach stosunku pracy. Młodociany, podobnie jak każdy pracownik, nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby po 30-dniowym okresie wyczekiwania, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub gdy pomiędzy zakończeniem nauki w gimnazjum a podjęciem pracy nie minęło więcej niż 90 dni (art. 4 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Umowa o pracę zawarta po zakończeniu edukacji stanowi kontynuację pracy w tym samym tytule do ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego, jeżeli pracownik rozchoruje się przed upływem 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o pracę należy przyjąć, że w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się średnią z miesięcy, w których ubezpieczony przyuczał się do zawodu i miesięcy, kiedy jest już zatrudniony po utracie statusu pracownika młodocianego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01