Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym powinna doręczyć pracodawcy oświadczenie dotyczące innych tytułów do ubezpieczeń?
15 grudnia 2020
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu finansowanym z budżetu państwa. Składki budżetowe będą jednak odprowadzone tylko w przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń bądź prawa do emerytury lub renty, z wyjątkiem renty socjalnej i cywilnej, do których prawo przysługuje na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli przykładowo matka przebywająca na urlopie wychowawczym podejmie pracę, rozpocznie wykonywanie czynności na podstawie zawartej umowy zlecenia, czy podejmie działalność pozarolniczą, będzie podlegała obowiązkowi ubezpieczeń z dodatkowego tytułu powstałego poza urlopem wychowawczym.

Co powinien zrobić pracodawca, który udzielił urlopu?

Przede wszystkim przyjąć od ubezpieczonej pisemne oświadczenie, czy w okresie udzielonego urlopu wychowawczego nie będzie posiadała innych tytułów do ubezpieczeń. 

Jeżeli ubezpieczona oświadczy, że nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, wówczas pracodawca wykaże ubezpieczoną w dokumentach rozliczeniowych ZUS RCA z  kodem tytułu ubezpieczeń 1211xx oraz zadeklarowanymi składkami na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Należy pamiętać, że postawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi średni miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się urlop wychowawczy. Zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być jednak wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2019 r. -2859 zł) oraz niższa, niż 75% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. –1687,50 zł). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego i w 2019 r. wynosi ona 620 zł Dodatkowo konieczne będzie przekazanie raportu ZUS RSA z kodem przerwy 121. 

W przypadku, gdy w oświadczeniu ubezpieczona wskaże jednak inny tytuł do ubezpieczeń, pracodawca wykaże ją wyłącznie w ZUS RSA jako osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, posiadającą inny tytuł do ubezpieczeń. Nie ma obowiązku deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, ponieważ w przypadku posiadania przez ubezpieczoną innego obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń, z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie będzie podlegała tym ubezpieczeniom w ogóle.

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 300 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.)
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19