Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być ubezpieczona w KRUS?
24 października 2021
Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny oraz domownik rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Definicja legalna zawarta w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje, że rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

System ubezpieczeń społecznych nie dopuszcza możliwości podlegania ubezpieczeniu zarówno w KRUS jak i w ZUS. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, a także świadczenia pracy/usług na podstawie umowy zlecenia, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest pozostanie w KRUS i opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Taka umowa stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym kontekście nie ma znaczenia wysokość osiąganych przychodów ani wymiar czasu pracy. Zawarcie umowy o pracę pociąga za sobą bezwzględny obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych w ZUS i odprowadzania za niego składek. Tym samym rolnik lub jego domownik traci z tą chwilą prawo do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ubezpieczenie w KRUS ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26