Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy podleganie ubezpieczeniom w KRUS ma wpływ na prawo do zasiłku chorobowego dla pracownika?
27 października 2020
Osoby będące pracownikami nabywają prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy po 30 dniach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Od zasady tej występują jednak ustawowe wyjątki nadające ubezpieczonemu prawo do zasiłku już od pierwszego dnia choroby. Za „chorobowe” od razu będą miały zapłacone osoby, które kontynuują tytuł chorobowy, a mianowicie pomiędzy poprzednim, a obecnym tytułem do ubezpieczenia chorobowego nie minęła przerwa dłuższa, niż 30 dni.

Kolejnym wyjątkiem jest posiadanie co najmniej 10 letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Wiąże się to z udokumentowaniem wymaganego stażu w świadectwach pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia bez względu na okres przerwy jaki pomiędzy zawieranymi umowami o pracę wystąpił.

Należy jednak pamiętać, że 10 letni okres obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom daje prawo do zasiłku od pierwszego dnia tylko i wyłącznie osobom, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, tj. pracownikom. Wyjątek ten nie dotyczy osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, np. zleceniobiorców.

Nasuwa się jednak pytanie, czy za poprzedni tytuł do ubezpieczeń uprawniający do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa można uznać podleganie ubezpieczeniu społecznemu w KRUS?

Tak. Ustawodawca dopuszcza podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników jako wcześniejszy tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Jak wynika z ust. 17 i 19 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - potwierdzony okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników uprawnia  świadczeniobiorcę do skorzystania z prawa do zasiłku od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Źródło:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z komentarzem.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04