Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy posiłki spożywane przez pracowników w trakcie spotkań służbowych stanowią dla nich świadczenie podlegające opodatkowaniu?
28 grudnia 2021
W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Pracodawca ponoszący wydatki na opłacenie posiłku, spożywanego przez pracownika podczas spotkania służbowego powinien zastanowić się, czy wartość takiego świadczenia stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

W oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. K 7/13 należy przyjąć, że warunkiem uznania świadczenia za nieodpłatne jest spełnienie przez nie łącznie następujących warunków:

  1. zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść uzyskana przez pracodawcę jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Na podstawie powyższych przesłanek należy stwierdzić, że posiłki i napoje stanowiące poczęstunek w czasie spotkań z kontrahentami powinny być traktowane jako narzędzie służące prawidłowemu wykonaniu przez nich obowiązków służbowych, a więc są ponoszone w interesie pracodawcy, a nie pracownika. W konsekwencji wartość spożywanych posiłków nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym płatnik nie ma obowiązku naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28