Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracodawca, który przejmuje pracowników w trybie art. 23 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy może ich zwolnić lub zmienić im warunki pracy i płacy?
9 października 2022
W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zatem podstawowym założeniem instytucji transferu przedsiębiorstwa jest ciągłość istniejących stosunków pracy i wejście nowego pracodawcy na miejsce dotychczasowego pracodawcy. Nowy pracodawca może mieć jednak inną koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstwa i w związku z tym może planować zmiany w zespole. Jakie rozwiązania w tym zakresie przewidział ustawodawca?

Przede wszystkim trzeba mieć na względzie, że nowy pracodawca może dokonać zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy bądź w trybie wypowiedzenia zmieniającego bądź w trybie porozumienia zmieniającego. Jednakże nie może tego zrobić dowolnie - wiążą go pewne ograniczenia.

Po pierwsze z treści art. 2418 kodeksu pracy wynika, iż w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia. Nowy pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki zatrudnienia niż wynikające z dotychczasowego układu. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

Drugie ograniczenie statuuje art. 231 § 6 kodeksu pracy. W myśl tego przepisu przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Oznacza to, iż nowy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jednakże dla oceny zgodności z prawem tego wypowiedzenia istotna jest jego przyczyna. Nie może być nią wyłącznie przejście zakładu pracy lub jego części.

Po trzecie, wiążące dla nowego pracodawcy są przepisy przewidujące szczególną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę niektórych grup pracowników.

Ponadto nie budzi wątpliwości, że w każdym przypadku możliwe jest dokonanie zmiany warunków zatrudnienia lub rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Bez zgody którejkolwiek ze stron porozumienie nie jest skuteczne i określone w nim warunki zatrudnienia nie obowiązują. Zawarcie porozumienia zmieniającego nie jest w żaden sposób ograniczone (może ono zostać zawarte ze wszystkimi pracownikami, w tym np. w wieku przedemerytalnym, przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, na urlopach związanych z rodzicielstwem).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28