Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownica ma obowiązek przedstawić zaświadczenie potwierdzające karmienie dziecka piersią?
13 października 2020
Art. 187 kodeksu pracy statuuje prawo pracownicy do przerw na karmienie dziecka piersią, wliczanych do czasu pracy.

Długość przerwy zależy od liczby dzieci karmionych piersią. Jeżeli pracownica karmi piersią jedno dziecko, długość każdej przerwy wynosi pół godziny.

W przypadku gdy pracownica karmi piersią dwoje lub więcej dzieci, każda przerwa wynosi 45 minut. Natomiast liczba przerw związana jest z dobowym wymiarem czasu pracy. W sytuacji gdy jest on krótszy niż 4 godziny, przerwa na karminie nie przysługuje. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi od 4 do 6 godzin, pracownica ma prawo do jednej przerwy, a gdy przekracza 6 godzin - pracownicy przysługują dwie przerwy.

Pracownica chcąca skorzystać z przerw na karmienie dziecka piersią musi złożyć pracodawcy jedynie wniosek oraz oświadczenie, w którym potwierdzi, iż karmi dziecko piersią. Ustawodawca nie uzależnił możliwości skorzystania z tego uprawnienia od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią. Wielu przedstawicieli doktryny i praktyki wskazuje jednak na konieczność przedstawienia takiego zaświadczenia. W ich ocenie służy ono potwierdzeniu oraz udokumentowaniu karmienia dziecka piersią przez pracownicę. Przeciwne stanowisko prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem PIP żądanie pracodawcy przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego fakt karmienia przez pracownicę dziecka piersią nie ma żadnych podstaw prawnych. Żaden przepis nie statuuje również obowiązku wystawiania przez lekarza takiego zaświadczenia.

PIP wskazuje także, iż żądaniu pracodawcy przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia o karmieniu dziecka piersią sprzeciwia się dyspozycja art. 9 § 2 kodeksu pracy. W myśl tego przepisu postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Oznacza to, iż przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą ograniczać uprawnień pracowników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Takim ograniczeniem byłoby uzależnienie skorzystania z prawa do przerwy na karmienie dziecko piersią od przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego.

Zgodzić należy się ze stanowiskiem PIP. Znajduje ono bowiem uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22