Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik będzie mógł zawnioskować do pracodawcy o zmianę zasad zatrudnienia?
14 czerwca 2022
Planowana nowelizacja kodeksu pracy, w oparciu o przyjęty przez rząd projekt, przewiduje wielkie zmiany w prawie pracy. Jedną z nich jest nowa regulacja, która ma dać pracownikowi możliwość złożenia wniosku do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia czy wymiaru czasu pracy.

Pracownik, który wykonywał u tego samego pracodawcy pracę co najmniej 6 miesięcy (w tym na podstawie umowy o pracę na okres próbny) uzyska prawa do wystąpienia raz w roku kalendarzowym o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli ta jest dostępna. Wynika to z art. 12 dyrektywy 2019/1152, która ma zostać zaimplementowana do polskiego porządku prawnego mocą ustawy nowelizującej kodeks pracy.

Wniosek pracownika będzie mógł dotyczyć:

  • zmiany rodzaju pracy,
  • zmiany rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony
  • zmiany wymiaru czasu pracy na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Drugim elementem tej regulacji jest nałożony na pracodawcę obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na taki wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Nieudzielenie odpowiedzi będzie stanowiło nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Złożenie przez pracownika omawianego wniosku nie może wiązać się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla pracownika. Nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do takiego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. Naruszenie tych założeń będzie dawało pracownikowi prawo do żądania odszkodowania.

Magdalena Jeziorska
radca prawny
 
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29