Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik, który przygotowuje się do pracy już pracuje?
12 września 2023
Czas, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki, jak też wtedy, gdy pozostaje w dyspozycji pracodawcy, stanowi czas pracy pracownika. Niektóre prace wymagaj tego, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki w specjalnym stroju lub przy wykorzystaniu różnych narzędzi. W takich okolicznościach pracownik po przyjściu do pracy musi w pierwszej kolejności podjąć kroki, aby we właściwy sposób przygotować się do pracy.

Z art. 128 § 1 kodeksu pracy można wywnioskować, że momentem rozpoczęcia pracy jest moment, od którego pracownik zaczyna pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Jednakże w praktyce wyodrębnienie tego momentu bywa niezwykle trudne. Przez „pozostawanie w dyspozycji” rozumie się stan, w którym pracownik wykonuje polecenia pracodawcy bądź jest zdolny do ich wykonywania, oczekuje na nie i chce je wykonać. Do czasu pracy wliczany jest również czas przerw w pracy wynikających z okoliczności leżących po stronie pracodawcy.

Uchwycenie faktycznego momentu rozpoczęcia pracy stało się przedmiotem sporu w doktrynie oraz pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem czas pracy rozpoczyna się w momencie, w którym pracownik podejmuje merytoryczne czynności związane z wykonywaną pracą. Nie będzie zatem stanowić czasu pracy czas poświęcony m.in. na przebranie się w odzież roboczą, bowiem w tym czasie pracownik nie jest jeszcze gotowy do wykonywania swoich obowiązków. W doktrynie funkcjonuje również pogląd przeciwny, iż czas pracy obejmuje czas poświęcony na przygotowanie się do pracy, w tym przebranie się w odzież roboczą. Warto zauważyć, że dla porządku pracodawca może określić moment rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy w regulacjach wewnątrzzakładowych, jak na przykład w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym pracy. Przy czym, ustalając ten moment, pracodawca powinien mieć na względzie specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach oraz przyjęty w zakładzie pracy sposób potwierdzania obecności w pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28