Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik ma obowiązek wziąć udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę?
16 stycznia 2020
Obecnie powszechną praktyką stało się organizowanie dla pracowników przez pracodawców imprez integracyjnych. Służą one stworzeniu dobrych relacji w zespole, a także zwiększeniu motywacji pracowników do jak najbardziej efektywnej pracy. Zazwyczaj odbywają się one poza godzinami pracy pracowników. Czy wobec tego mają oni obowiązek w nich uczestniczyć?

Przede wszystkim warto zastanowić się, czy czas spędzony podczas imprezy integracyjnej powinien być wliczany do czasu pracy pracownika. Zgodnie z art. 129 § kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Podczas godzin wliczanych do czasu pracy pracownik jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

Zatem, jeżeli impreza odbywa się w podczas godzin pracy w miejscu wykonywania pracy, to pracownik nie może odmówić udziału w takim spotkaniu. Natomiast wtedy, gdy impreza integracyjna zostanie zaplanowana poza godzinami pracy i poza miejscem wykonywania pracy, to udział w imprezie integracyjnej i zaliczenie tego czasu do czasu pracy zależy od sprecyzowanych poniżej okoliczności.

Jeżeli pracodawca lub bezpośrednio przełożony wyda pracownikowi polecenie służbowe udziału w takim spotkaniu, to pracownik jest zobowiązany do uczestnictwa w nim w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Jeśli natomiast integracja ma charakter dobrowolny, to pracownikowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie, gdyż w tym czasie nie pozostaje już w dyspozycji pracodawcy.

Czas spędzony podczas obligatoryjnej imprezy organizowanej poza godzinami pracy powinien zostać zaliczony do czasu pracy pracownika i może być potraktowany jako godziny nadliczbowe, za które pracownikowi przysługiwać będzie dodatek do wynagrodzenia. W przypadku gdy impreza odbywać się będzie w niedzielę lub inny dzień, który jest dla pracownika dniem wolnym, to będzie mu przysługiwać inny dzień wolny.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-22