Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeżeli w okresie poprzedzającym był niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres przekraczający 30 dni i nie został jeszcze poddany badaniom kontrolnym?
12 czerwca 2022
Ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, pomimo braku orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy na danym stanowisku, wydanego w ramach kontrolnych badań lekarskich, w związku z niezdolnością pracownika do pracy wskutek choroby trwającą dłużej niż 30 dni.

Jak wynika z art. 229 § 4 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ponadto, zgodnie z treścią art. 229 § 2 kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Natomiast przepisy o urlopach wypoczynkowych mają zagwarantować pracownikowi prawo do wypoczynku (art. 14 kodeksu pracy).

Na podstawie przywołanych przepisów należy uznać, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, co do którego nie stwierdzono orzeczeniem lekarskim zdolności do wykonywania pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni. Natomiast celem udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest zapewnienie mu wypoczynku od pracy. W czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik nie świadczy pracy, a tylko do jej wykonywania niezbędna jest zdolność do pracy stwierdzona przez lekarza profilaktyka. Reasumując, pracownik, który przed udzieleniem mu urlopu wypoczynkowego był niezdolny do pracy wskutek choroby przez okres dłuższy niż 30 dni, lecz niezdolność ta już się zakończyła, może korzystać z urlopu wypoczynkowego. Jednak po jego zakończeniu nie można pracownika dopuścić do pracy bez uprzedniego uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do dalszego świadczenia pracy na dotychczasowym stanowisku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11