Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ma prawo do zasiłku chorobowego?
12 czerwca 2022
Jak wynika z art. 92 kodeksu pracy i art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy stanowi oświadczenie woli pracodawcy. Powinno ono zostać złożone w taki sposób, aby jego treść nie budziła wątpliwości co do intencji składającego oświadczenie. Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę. Przepis art. 362 kodeksu pracy stanowi bowiem wyjątek od wyrażonej w art. 80 kodeksu pracy zasady, iż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Z powyższego należy wysnuć wniosek, iż zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia nie powoduje ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę, a w razie choroby odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Pracownikowi należy ustalić prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a następnie do zasiłku chorobowego i dokonywać ich wypłaty do dnia rozwiązania umowy o pracę, o ile pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS będzie przysługiwało od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01