Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy prezent dla pracownika można zwolnić z podatku PIT?
21 grudnia 2020
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracodawcy mogą zdecydować się na obdarowanie swoich pracowników prezentami. Świadczenia te stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Jednakże w ustawowo określonych przypadkach jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przepisów ustawy  z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż prezenty od pracodawcy stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychód w postaci otrzymanych od pracodawcy prezentów korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Jeżeli łączna wartość wszystkich otrzymanych od pracodawcy świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚŚ lub funduszy związków zawodowych, przekracza kwotę 1000 zł w roku podatkowym, opodatkowaniu podlega nadwyżka. W 2020 i 2021 roku limit zwolnienia został zwiększony do kwoty 2000 zł.

Ze zwolnienia korzystają wyłącznie świadczenia pieniężne i rzeczowe sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. W praktyce najczęściej są to:

  • paczki żywnościowe, np. świąteczne,
  • karnety do siłownię, fitness,
  • bilety do kina, teatru, cyrku, koncerty,
  • wycieczki.
Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są również karty przedpłacone. Według organów podatkowych należy je odróżnić od bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, które nie mogą podlegać zwolnieniu. Jak wyjaśnił bowiem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2010 roku, sygn. IPPB4/415-551/10-4/MP, „z technicznego punktu widzenia, karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. W identyczny sposób przebiega proces autoryzacji transakcji, ich ewidencji i rozliczeń. Zatem kartę tą należy uznać za świadczenie pieniężne, z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych i nie utożsamić jej z bonem czy talonem lub też innym znakiem uprawniającym do wymiany na usługę czy towar. Karta ta nie służy bowiem do płacenia tylko w określonych sieciach handlowych – jak również płacąc za jej pośrednictwem nie ma – tak jak w przypadku bonu czy talonu – obowiązku kupienia towaru za określoną kwotę wynikającą z nominału tych ostatnich. Skoro karta ta jest środkiem płatniczym – de facto działającym jak każda karta bankomatowa, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne.”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-19