Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy prywatny użytek z narzędzi i urządzeń przekazanych przez pracodawcę generuje jakiekolwiek obowiązki na gruncie prawa podatkowego?
20 czerwca 2022
Dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków pracownicy często otrzymują od pracodawcy komputer, telefon, inny sprzęt biurowy, ale także narzędzia, dzięki którym mogą świadczyć pracę. Może się jednak zdarzyć, że pracownik będzie wykorzystywał te urządzenia i narzędzia również w celach prywatnych.

Co do zasady wszelkie świadczenia otrzymane od pracodawcy stanowią przychód ze stosunku pracy. Jako takie podlegają opodatkowaniu, chyba że korzystają ze zwolnienia na podstawie odpowiednich przepisów. Dotyczy to zarówno świadczeń odpłatnych, częściowo odpłatny oraz nieodpłatnych. Jednak, aby po stronie pracownika powstał przychód muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostało ono spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść uzyskana przez pracodawcę jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

O ile w omawianym zakresie spełnienie dwóch pierwszych przesłanek nie budzi wątpliwości to pewien kłopot powstaje przy próbie ustalenia wartości świadczenia realnie otrzymanego przez pracownika. Niezwykle trudno określić wartość usług (np. telekomunikacyjnych), czy stopień zużycia narzędzi lub urządzeń, z których pracownik korzystał do celów prywatnych. Przyjęcie określonego ryczałtu również nie byłoby rozwiązaniem sprawiedliwym.

Dlatego też orzecznictwo organów skarbowych pozwala na konstatację, iż po stronie pracownika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu prywatnego wykorzystywania sprzętu udostępnionego przez pracodawcę.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01