Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy przekazane pracownikom gadżety reklamowe stanowią przychód ze stosunku pracy?
16 lutego 2021
Pracodawcy bardzo często obdarowują swoich pracowników gadżetami reklamowymi, na przykład koszulkami, czapeczkami, kubkami, notesami, długopisami. Celem rzeczonego świadczenia jest promocja działalności gospodarczej prowadzonej przez pracodawcę. W związku z tym pojawia się pytanie, czy gadżety reklamowe otrzymane przez pracowników stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, czy nie?

Jeszcze do niedawna organy podatkowe przyjmowały, iż gadżety reklamowe, którymi pracodawcy obdarowali swoich pracowników, stanowią przychód ze stosunku pracy. Przy czym w określonych przypadkach był on zwolniony z podatku dochodowego. Jak wyjaśnił bowiem Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2007 r., nr DM/415-20/07/MZ: „Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy są zobowiązani do noszenia ubiorów – koszulek, czapek, polarów, kurtek, koszul, krawatów - zawierających nadruki loga firmy lub produktu firmy przekazanych im nieodpłatnie, na szkoleniach, targach, seminariach oraz wizytując klientów. Ubrania takie stanowią więc ubiór służbowy, wyposażony w charakterystyczne cechy firmy i tym samym pozbawiony charakteru ubioru osobistego, W związku z powyższym, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość ww. ubioru przekazanego pracownikom jest zwolniona z podatku. Natomiast w stosunku do gadżetów reklamowych – kubków, termosów, koców, kalendarzy, długopisów, piór, portfeli itp. - przekazywanych nieodpłatnie pracownikom, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym ww. przedmioty stanowić będą przychód pracownika. Przytoczone przez Spółkę zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 21 ust. 1 pkt 68a nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym, a taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym. Powyższe świadczenia stanowią więc przychód pracowników Spółki.”.

Kluczowe znaczenie dla zmiany oceny charakteru świadczenia w postaci obdarowania pracowników przez pracodawcę gadżetami reklamowymi miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Trybunał uznał bowiem, iż oświadczenie może zostać uznane za przychód ze stosunku pracy, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

  • świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie);
  • świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;
  • korzyść uzyskana przez pracownika jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Świadczenie w postaci obdarowania pracowników przez pracodawcę gadżetami reklamowymi nie spełnia pierwszych dwóch cech uznania świadczenia za przychód ze stosunku pracy. Nie jest ono zatem przychodem ze stosunku pracy.

Powyższe potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2015 r., nr DD3.8222.2.383.2015.KDJ. Uznał on bowiem, iż: „Trudno bowiem mówić zarówno o dobrowolności przyjęcia zestawu startowego przez pracowników, jak i o przekazaniu go przez Wnioskodawcę w interesie pracowników. Jedynie ostatni warunek można byłoby uznać za spełniony, gdyż Wnioskodawca zapewne zna wartość zestawu startowego i z łatwością mógłby przypisać jego wartość każdemu z wyposażonych w ten zestaw pracowników. Nie jest to jednak wystarczające kryterium do ustalenia po stronie pracowników przychodu w rozumieniu ustawy.”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05