Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy przekazanie pracownikowi odzieży służbowej powoduje powstanie u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu?
19 kwietnia 2022
Często zdarza się, że w całym zakładzie pracy lub dla pracowników na konkretnych stanowiskach obowiązuje określony, zunifikowany ubiór. W tym celu pracodawca może zadecydować o przekazaniu pracownikom ustalonych outfitów.

Zobowiązując pracowników do noszenia ściśle ustalonego ubioru pracodawca powinien pamiętać, że wartość przekazanego ubioru, co do zasady, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór, jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika. Na podstawie powyższego należy wysnuć wniosek, iż ze zwolnienia nie korzysta wartość jakiegokolwiek ubioru, którego używanie należy do obowiązków pracownika, ale wyłącznie ubioru służbowego.

Aby odzież wykorzystywaną przez pracownika uznać za ubiór służbowy, powinny zostać spełnione dwa warunki:

  1. noszenie konkretnie określonego w regulaminie pracy lub umowie o pracę ubioru jest obowiązkiem pracownika,
  2. ubiór musi posiadać charakterystyczne cechy (np. określony fason, naszyte emblematy firmy), przez które traci przymiot odzieży o charakterze osobistym.
Zatem należy uznać, że wartość ubioru służbowego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, w sytuacji, gdy ubiór ten w rzeczywistości wykorzystywany jest wyłącznie do celów „służbowych”, i nie może być używany przez pracownika w okolicznościach prywatnych, a ponadto jego noszenie w godzinach pracy stanowi obowiązek pracowniczy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28