Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy przepisy prawa nakładają na pracownika obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
17 października 2021
Osoby niepełnosprawne jako grupa pracownicza podlegająca szczególnej ochronie prawnej, a ponadto mogą korzystać z dodatkowych uprawnień. Źródłem tych uprawnień jest niepełnosprawność, potwierdzana stosownym orzeczeniem. Pracownicy mają jednak czasami wątpliwości czy ciąży na nich obowiązek poinformowania pracodawcy o posiadanym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od tego, czy dany pracownik chce skorzystać z uprawnień przyznanych przez przepisy prawa osobom niepełnosprawnym.

Pracownikom posiadającym orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności ustawodawca przyznał szereg uprawnień, takich jak:

  • zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy),
  • prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (art. 17 ustawy)
  • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ustawy).

Możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień jest prawem pracownika niepełnosprawnego, a nie obowiązkiem. Żaden przepis ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakłada na pracownika obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu stopnia niepełnosprawności. Jest to jednak warunek konieczny skorzystania z dodatkowych uprawnień. W świetle art. 2a wskazanej ustawy osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Uzupełnieniem powyższej regulacji jest art. 20c ustawy, zgodnie z którym osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w ustawie od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Z drugiej jednak strony, pracownik nie może zataić informacji o stopniu niepełnosprawności przed lekarzem przeprowadzającym badania profilaktyczne. Informacja ta ma bowiem istotne znaczenie dla wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia w przedmiocie istnienia przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W skrajnych przypadkach zatajenie przez pracownika informacji o posiadanym stopniu niepełnosprawności może zostać uznane przez pracodawcę za ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt I PKN 244/00).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26