Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy przyznając pracownikowi nagrodę niemajątkową płatnik powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
10 grudnia 2021
Pracodawcy, którzy chcą wyrazić swoje zadowolenie oraz podziękowanie za pracę świadczoną przez pracownika, bądź dodatkowo go zmotywować często decydują się na przyznanie takiemu pracownikowi różnego rodzaju benefitów. Jednym z nich może być na przykład nagroda, która nie przybiera charakteru pieniężnego. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy taka nagroda powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z powyższego wynika, iż za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

W oparciu o powyżej przytoczoną definicję należy uznać, że co do zasady przyznawane pracownikom nagrody stanowią przychód ze stosunku pracy. Nagroda taka może przybrać postać nieodpłatnego świadczenia. Musi wtedy spełniać wymogi, które szczegółowo wskazał Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13. Będą to świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna (również w postaci zaoszczędzenia wydatku) i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W takiej sytuacji wartość nagrody należy ustalić zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, doliczyć ją do pozostałych przychodów pracownika i opodatkować.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracodawca zadecyduje o przyznaniu nagrody, która nie będzie przedstawiać dającej się ustalić wartości majątkowej. Może przekazać pracownikom różnego rodzaju pamiątkowe lub okolicznościowe medale, statuetki, dyplomy. Tego rodzaju wyróżnienia co do zasady stanowią jedynie wyraz uznania za osiągnięcia w danej dziedzinie, a nie mają wymiaru materialnego.

W konsekwencji u pracownika, który otrzyma od pracodawcy nagrodę, niemającą wymiernej wartości materialnej, a co za tym idzie niestanowiącą przysporzenia majątkowego, nie powstanie zatem przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego płatnik nie będzie też zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28