Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy urlop bezpłatny jest wliczany do stażu pracy?
13 kwietnia 2018
Urlop bezpłatny to czas, w którym pracownik nie świadczy pracy i z tego tytułu nie otrzymuje wynagrodzenia. Korzystanie z urlopu bezpłatnego powoduje zawieszenie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą udzielającym tego urlopu. Zgodnie z art. 174 § 2 kodeksu pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków.
Z dyspozycji art. 174 § 1 kodeksu pracy wynika, iż urlop bezpłatny udzielany jest na wniosek pracownika. Pracodawca nie ma jednak obowiązku go uwzględnić – ustawodawca pozostawia to jego swobodnemu uznaniu. Bezwzględnie pracodawca nie może, bez konsultacji z pracownikiem, udzielić urlopu bezpłatnego w innym terminie niż wskazany we wniosku. Strony mogą również przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z takiego urlopu z ważnych przyczyn, jeżeli urlop bezpłatny jest udzielany na okres dłuższy niż 3 miesiące  (art. 174 § 3 kodeksu pracy).

Od urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 kodeksu pracy, odróżnić należy urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Zgodnie z dyspozycją art. 1741 § 1 kodeksu pracy, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

W tej sytuacji to od pracodawcy wychodzi inicjatywa udzielenia takiego urlopu w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Aby mógł zostać udzielony, pracownik musi jednak wyrazić na niego zgodę na piśmie. Co więcej, konieczne jest zawarcie przez pracodawcę udzielającego urlopu i pracodawcę przyjmującego pracownika do pracy porozumienia określającego zasady udzielenia urlopu bezpłatnego oraz zawarcie pomiędzy pracownikiem oraz przejmującym go pracodawcą umowy o pracę.

Art. 174 § 2 kodeksu pracy statuuje zasadę, iż okresu „zwykłego” urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że okres, w którym pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, nie jest uwzględniany przy ustalaniu okresu zatrudnienia, pomimo że stosunek pracy w dalszym ciągu trwa. Warto pamiętać, że przepisy wewnętrzne mogą jednak zawierać regulacje korzystniejsze dla pracowników, zgodnie z którymi będzie on wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Odmiennie ustawodawca uregulował to zagadnienie w odniesieniu do urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Zgodnie z art. 1741 § 2 kodeksu pracy, okres takiego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy. Uwzględnienie okresu pracy u pracodawcy przejmującego następuje jednak dopiero po powrocie do macierzystego pracodawcy.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20