Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy w przypadku wykonywania przez pracownika umowy o pracę jedynie przez część miesiąca istnieje obowiązek deklarowania składek na Fundusz Pracy?
21 marca 2023
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym opłacają obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [do wysokości 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy określonego w ustawie budżetowej], wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Powyższe ma zastosowanie także w odniesieniu do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Obowiązek deklarowania składek na Fundusz Pracy występuje w przypadku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie dotyczy umów, będących dla ubezpieczonego dobrowolnym tytułem do ubezpieczeń.

Jeżeli pracownik uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę to w przypadku przepracowania jedynie części miesiąca należne będzie mu wynagrodzenie niższe. Naliczenie wynagrodzenia jedynie za część miesiąca najczęściej wiąże się z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy pracownika w trakcie miesiąca. W takim przypadku wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do przepracowanych dni. Podobnie w przypadku osób, które osiągają w skali miesiąca wynagrodzenie pomniejszone w związku z pobieraniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub korzystaniem z urlopu bezpłatnego. Gdyby jednak pracownik przepracował pełny miesiąc to uzyskałby wynagrodzenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Dlatego też, pomimo wypłacania pracownikowi niższego przychodu, pracodawca jest zobowiązany do opłacania od jego wynagrodzeń obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Powyższa zasada dotyczy pracowników oraz osób wykonujących umowę zlecenia, w której mają zagwarantowane wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie (odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzenia za pracę). Obowiązek ten nie dotyczy zleceniodawcy w stosunku do zleceniobiorców, których wynagrodzenie określono w sposób inny niż kwotowo, np. akordowo, czy prowizyjnie, w stosunku do których nie jest możliwe ustalenie potencjalnego przychodu za dany miesiąc.

Warto pamiętać, że od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy ustawodawca zwalnia pracodawcę, w stosunku do pracowników, którzy są zatrudnieni z wynagrodzeniem niższym, niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od takich osób Fundusz Pracy nie będzie należny, o ile nie posiadają innych, równoległych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń, z których przychody łącznie z tym, osiąganym u płatnika składek będą wyższe w skali miesiąca niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeżeli pracownik za cały miesiąc pracy osiąga wynagrodzenie niższe niż minimalne to pracodawcy nie wiąże obowiązek opłacania za tego pracownika składek na Fundusz Pracy, zarówno w przypadku przepracowania całego miesiąca jak i jedynie jego części.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29