Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy w razie wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych w trakcie podróży służbowej istnieje obowiązek pomniejszania diet?
29 maja 2022
Pracodawcy są zobowiązani do wypłaty pracownikom przebywającym w podróży służbowej diety, która służy zaspokojeniu zwiększonych kosztów żywieniowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży, przy czym pracodawca może wypłacać dietę w kwocie wyższej niż określona w rozporządzeniu.

W przypadku, gdy pracodawca zapewnia pracownikom posiłki w trakcie podróży służbowej to kwotę diety należy pomniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Jak wynika z § 7 ust. 4 przywołanego rozporządzenia za śniadanie i kolację dietę zmniejsza się o 25% oraz 50% za obiad. Pamiętać należy, iż nadwyżka ponad wskazaną część diety nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe ograniczenie kwoty diety wolnej od podatku nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy pracodawca stawia do dyspozycji pracownika posiłki profilaktyczne, do których zapewnienia jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów. Opodatkowaniu nie będzie podlegała bowiem wartość postawionych do dyspozycji posiłków, gdyż jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zatem w konsekwencji należy uznać, że wydawanie pracownikom posiłków regeneracyjnych, do których wydania pracodawcę obligują odrębne przepisy, nie skutkuje koniecznością pomniejszenia kwoty diety z tytułu podróży służbowych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29