Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy wartość prezentów i paczek żywnościowych wręczanych pracownikom z okazji Świąt Bożego Narodzenia należy doliczyć do przychodu pracownika i opodatkować?
17 grudnia 2021
Częstą praktyką wśród pracodawców jest obdarowywanie pracowników prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy mogą również wręczać swojej załodze paczki żywnościowe. To, czy takie świadczenia stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu jest uzależnione od tego, z jakich środków są one finansowane.

Co do zasady, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, że prezenty od pracodawcy stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ze względu na to, że prezenty i inne podobne świadczenia przyznawane pracownikom przy okazji Bożego Narodzenia są spełniane w interesie danego pracownika, za jego zgodą, a do tego stanowią dla niego realną korzyść to ich wartość powinna zostać doliczona do przychodu tego pracownika i opodatkowana. Zasada ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca finansuje wręczane prezenty z środków obrotowych.

Wyjątek od tej ogólnej zasady określa art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Jeżeli łączna wartość wszystkich otrzymanych od pracodawcy świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚŚ lub funduszy związków zawodowych, przekracza kwotę 1000 zł w roku podatkowym, opodatkowaniu podlega nadwyżka. W okresie od 2020 roku do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 limit zwolnienia został jednak zwiększony i wynosi 2 000 zł.

Ze zwolnienia korzystają wyłącznie świadczenia pieniężne i rzeczowe sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. W praktyce z tych środków często finansowane są świąteczne paczki żywnościowe dla pracowników.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28