Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy wypłacone przez pracodawcę dofinansowanie do wypoczynku pełnoletniego dziecka pracownika korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?
21 stycznia 2022
Rozpoczął się sezon ferii zimowych. Wiele osób zdecyduje się na urlop w tym czasie lub zorganizuje wypoczynek dla swoich dzieci. Mogą wiązać się z tym pewne benefity pracownicze. Pracodawcy mogą przewidzieć dla swojej załogi dodatkowe korzyści, jak na przykład dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników. W jakich przypadkach takie dodatkowe środki będą wolne od opodatkowania?

W przypadku gdy dofinansowanie dotyczy wypoczynku dorosłych dzieci pracownika i innych członków jego rodziny to wartość takiego świadczenia będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Co do zasady tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu, chyba że zwolnienie wynika wprost z przepisu prawa. Decydujące znaczenie mieć będzie źródło, z którego pochodzą środki na ten cel. Pracodawca może przeznaczyć na niego:

  1. środki obrotowe,
  2. środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ad. 1

Jeżeli pracodawca zadecyduje, aby przekazać pracownikom środki na wypoczynek ich pełnoletnich dzieci z bieżących (obrotowych) funduszy to wartość takiego świadczenia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powinna ona zostać dodana do wynagrodzenia pracownika i od łącznej kwoty należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ad. 2

Dofinansowanie do wypoczynku pełnoletnich dzieci pracownika może być również sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie tego rodzaju korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na takich samych zasadach jak inne świadczenia finansowane z ZFŚS. Dopłata do wypoczynku dorosłych członków rodziny, w tym dzieci, w zakresie opodatkowania jest traktowana identycznie jak dofinansowanie wypoczynku pracownika. Zastosowanie znajduje tu zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 punkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu: wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 złotych. W okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit omawianego zwolnienia został zwiększony i wynosi 2 000 zł.

Zatem należy przyjąć, że jeżeli dofinansowanie wypoczynku spełnia wszystkie wymienione przesłanki, to do kwoty 1 000 złotych (2 000 zł do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19) nie podlega opodatkowaniu. Oczywiście limit zwolnienia odnosi się do wszystkich świadczeń w całości finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jakie pracownik otrzyma przez cały rok kalendarzowy. Jeżeli suma ich wartości będzie przekraczać tę kwotę, to pracownik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia bez ograniczeń. Nadwyżka ponad limit będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20