Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy zleceniobiorca musi stosować się do poleceń wydawanych przez zleceniodawcę?
14 maja 2023
Umowa o pracę i umowa zlecenia są najczęściej stosowane na rynku pracy. Choć każda z nich służy zarobkowemu świadczeniu pracy to istnieją między nimi istotne różnice. Jedną z nich jest podporządkowanie kierownictwu podmiotu zatrudniającego.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z przywołanej definicji stosunku pracy wynika, że immanentną cechą pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę jest stosunek podległości. Wyraża się on w uprawnieniach kierowniczych pracodawcy wobec pracownika.

Natomiast cechą charakterystyczną stosunku cywilnoprawnego jest równość stron. Tym samym nie występuje w nim, co do zasady, podporządkowanie. Jednak nie można traktować, że zleceniobiorca jest w pełni niezależny i może samodzielnie decydować o sposobie wykonywania zlecenia. Zleceniodawca może bowiem wydawać instrukcje i wytyczne, które będą wpływać na pracę świadczoną przez zleceniodawcę. Ostateczna decyzja co do sposobu wykonywania zlecenia należy jednak do zleceniobiorcy. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2011 roku: „Generalnie stosunek zlecenia nie kreuje stosunku kierownictwa w rozumieniu art. 430 k.c., choć w konkretnych przypadkach nie sposób wykluczyć istnienia stosunku podległości. Ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, dokonywana przez zleceniodawcę z punktu widzenia rezultatów działalności nie świadczy o podporządkowaniu pracowniczym” (sygn. II PK 9/11).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28