Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy zleceniobiorca opłacający składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawieranych umów zlecenia?
17 października 2021
Jeżeli ubezpieczony prowadzi działalność pozarolniczą to podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności mają prawo do skorzystania z półrocznej ulgi na start, a w dalszej kolejności z deklarowania składek ZUS na zasadach preferencyjnych. Ponadto w kolejnym okresie, najmniejsi przedsiębiorcy (w 2021 roku ci, których przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przez cały rok 2020 nie przekraczał kwoty 120 000 złotych, a jeżeli działalność była prowadzona tylko przez część roku to wysokość przychodu określa się proporcjonalnie) mogą opłacać składki, których wysokość ustala się w oparciu o uzyskany w minionym roku dochód.

Osoby wykonujące umowy zlecenia mają obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w przypadku, gdy w skali miesiąca z innych, równolegle trwających tytułów, nie osiągają kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z ulg w opłacaniu składek ZUS zapłaci w skali miesiąca ZUS wyliczony z podstawy wymiaru składek równej bądź wyższej niż minimalne wynagrodzenie, z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie opłacał jedynie składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas może również wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń będzie stanowić także umowa zlecenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie korzysta z jakichkolwiek ulg to w przypadku opłacania składek z prowadzonej działalności na zasadach ogólnych, ubezpieczony może wybrać tytuł do ubezpieczeń tylko wówczas, gdy z umowy zlecenia osiągnie przychód równy lub wyższy od ustawowej kwoty zadeklarowanej z tytułu prowadzonej działalności.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26