Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy zleceniodawca może wydawać zleceniobiorcy polecenia służbowe?
23 października 2020
Jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest podległość pracownika względem pracodawcy. Takiego rodzaju podporządkowanie nie występuje w stosunku zlecenia. Może się jednak zdarzyć, że zleceniodawca, w trosce o prawidłowe wykonywanie zlecenia, będzie zmuszony do wydania pewnych poleceń zleceniobiorcy. Czy w oparciu o umowę zlecenie jest to możliwe?

Co do zasady umowy cywilnoprawne są zawierane między podmiotami równorzędnymi. Dlatego też relacje powstałe na podstawie umowy zlecenie nie będą charakteryzowały się podporzadkowaniem, które jest nieodłącznym warunkiem stosunku pracy. Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wynika jednak dopuszczalność stosowania poleceń przez zleceniodawcę wobec zleceniobiorcy. Jak wskazał Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w wyroku z dnia 30 sierpnia 2017 roku, sygn. akt III AUa 514/17: „Generalnie stosunek cywilno-prawny nie kreuje stosunku kierownictwa, choć w konkretnych przypadkach nie sposób wykluczyć istnienia stosunku podległości. Ogólna kontrola osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), dokonywana przez zleceniodawcę z punktu widzenia rezultatów działalności nie świadczy o podporządkowaniu pracowniczym (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 28 czerwca 2011 r., II PK 9/11, LEX nr 1044012 oraz 2 lutego 2010 r., II PK 157/09)”.

Doktryna prawa cywilnego stoi na stanowisku, że zleceniodawca może instruować zleceniobiorcę, zwracać mu uwagę oraz dawać tak zwane wskazówki imperatywne, jednak nie ma podstaw do wydawania mu wiążących poleceń. Kwestią dyskusyjną pozostaje natomiast rozróżnienie pojęć „polecenie” i „wskazówka imperatywna”. Najprostszym rozróżnieniem może być to, że ostateczna decyzja co do sposobu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenie należy do zleceniobiorcy, a nie do zleceniodawcy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04