Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy zwrot kosztów przejazdu taksówką ze spotkania biznesowego do domu stanowi przychód pracownika?
27 kwietnia 2021
Pracownik, któremu pracodawca zwrócił koszt przejazdu taksówką ze spotkania biznesowego do domu, nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to jest bowiem przede wszystkim ponoszone w interesie pracodawcy.

W celu oceny charakteru świadczenia pracodawcy w postaci zwrotu pracownikowi kosztów przejazdu taksówką ze spotkania biznesowego do domu odwołać należy się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13. W uzasadnieniu tego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przychód pracownika stanowią świadczenia, które spełniają następujące przesłanki:

  1. świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika (pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie),
  2. świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy i przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. uzyskana przez pracownika korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Świadczenie spełniające wszystkie wyżej przywołane warunki stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli któraś z przesłanek nie jest spełniona, świadczenie nie może zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu.

Mając na względzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2015 roku stwierdził, iż „sfinansowanie przez Wnioskodawcę pracownikom przejazdów z miejsca organizowanie obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy, Wnioskodawca sam bowiem wskazał, że koszty przejazdu na obowiązkowe spotkanie biznesowe są ponoszone głównie w interesie pracodawcy. Z powyższego wynika więc, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w przywołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczące uznania opisanego we wniosku świadczenia za przychód pracownika. Przedmiotowe świadczenie, tj. zwrot kosztów przejazdu, nie zostało bowiem spełnione jedynie w interesie pracownika – korzyść osiąga głównie pracodawca” (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2015 roku, sygn. akt IBPB-2-1/4511-327/15/DP).

Świadczenie w postaci zwrotu kosztów przejazdu taksówką z miejsca spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania nie spełnia zatem określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku cech uznania świadczenia za przychód pracownika ze stosunku pracy i nie można go opodatkować. Jest ono bowiem spełniane przede wszystkim w interesie pracodawcy. Co prawda ma ono także na celu interes pracownika, jednakże główną korzyść uzyskuje pracodawca.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11