Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników
Delegowanie pracownika lub własnej działalności do innego państwa UE, EOG i Szwajcarii albo praca naprzemienna lub działalność w tych państwach - gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Swoboda świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej pozwala polskim przedsiębiorca realizować zadania na terytorium innych państw. Pracownicy/zleceniobiorcy zatrudniani przez polskiego pracodawcę powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w kraju wykonywania pracy. Jednakże, przepisy UE dopuszczają możliwość odstępstwa od generalnej zasady Lex loci laboris, i pomimo wykonywania pracy na terenie innego kraju, można nadal pozostawić pracownika w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Sytuacja ta dotyczy tzw. pracowników delegowanych i pracy naprzemiennej. Aby można było z tego odstępstwa korzystać, konieczne jest spełnienie określonych warunków zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Warunki te sprawdza ZUS i to on potwierdza zaświadczeniem A1 zastosowanie polskiego ustawodawstwa. Na szkoleniu dowiesz się szczegółów o wszystkich warunkach koniecznych do spełnienia, o różnicy pracy delegowanej i pracy naprzemiennej i możliwości zastosowania tych zasad do pracy na własny rachunek. Omówione zostaną również konsekwencje dla pracodawcy, gdy wystąpią okoliczności skutkujące anulowaniem zaświadczeń A1.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

3 kwietnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich zakres.
2. Wpływ na ubezpieczenie społeczne umów dwustronnych.
3. Definicja pracy najemnej i na własny rachunek według przepisów UE.
4. Generalna zasad Lex loci laboris w przepisach wspólnotowych i w umowach dwustronnych.
5. Odstępstwa od zasady generalnej - warunki konieczne do spełnienia, aby zostało utrzymane ustawodawstwo kraju wysyłającego w przypadku pracowników delegowanych.
6. Zasady dotyczące ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG.
7. Instytucja właściwa do ustalania ustawodawstwa i dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia sprawy.
8. Możliwość zawarcia porozumień wyjątkowych w sytuacjach niespełnienia warunków dotyczących delegowania lub pracy naprzemiennej i instytucja wyznaczona do realizacji tego zadania.
9. Konsekwencje anulowania zaświadczeń A1.
10. Możliwość stosowania prawa wspólnotowego do obywateli państw trzecich np. Ukrainy.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01