Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dla kogo zasiłek opiekuńczy?
9 lipca 2019
Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego w związku z opieką nad bliskimi członkami rodziny. Warunkiem niezbędnym, by otrzymać tzw. „opiekę” jest więc podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Nie ma znaczenia termin zgłoszenia do ubezpieczenia, bo jest to zasiłek należny od pierwszego dnia, bez okresu wyczekiwania.

Zasiłek przysługuje w związku ze sprawowaniem opieki zarówno nad dzieckiem zdrowym, chorym lub innym dorosłym członkiem rodziny. Na dziecko zdrowe ubezpieczony może skorzystać ze świadczenia do ukończenia przez nie 8 roku życia w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której dziecko uczęszcza, bądź drugi z opiekunów, który stale zajmuje się dzieckiem zachoruje, bądź trafi do szpitala, np. matka urodzi kolejne dziecko. Dotyczy to również rodziców, którzy nie pozostają w formalnym związku małżeńskim. Zasiłek przysługuje również na dziecko chore oraz innego chorego dorosłego członka rodziny. Nie odbywa się to jednak bez ograniczeń. Limit dni do wykorzystania na wszystkich w rodzinie w roku kalendarzowym wynosi 60 dni w przypadku dzieci zdrowych i chorych do lat 14 i 14 dni w przypadku dzieci chorych powyżej 14 roku życia oraz pozostałych ubezpieczonych.  Ustawodawca w czerwcu 2018r. rozszerzył limit do 30 dni dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnością z koniecznością stałej opieki, które ukończyły 8 lat lub 14 lat, do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wszystko jednak musi zmieścić się w limicie 60 dni lub 14 dni w roku kalendarzowym, by prawo do zasiłku przysługiwało. Należy pamiętać, że roczny limit dni, za które zasiłek przysługuje dotyczy obojga rodziców łącznie.

Ustawodawca jako dzieci, nad którymi może być sprawowana opieka definiuje dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Jeśli mowa o innym chorym członku rodziny, możemy skorzystać z opieki nad małżonkiem, rodzicami, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami oraz rodzeństwem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wówczas, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które mogłyby zapewnić opiekę. Wyjątek stanowi opieka nad dzieckiem chorym do lat dwóch, kiedy rodzicom dziecka zasiłek będzie przysługiwał zawsze, bez względu na to czy w gospodarstwie domowym będą inne osoby mogące tę opiekę zapewnić. Ponadto za osobę, która może tę opiekę sprawować nie uznaje się minn. osoby całkowicie niezdolnej do pracy, chorej, niesprawnej fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzącej gospodarstwo rolne, odpoczywającej po nocnej zmianie, prowadzącej działalność pozarolniczą (o ile godziny  wykonywania tej działalności są ustalone), osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która odmówi sprawowania opieki.

Ubezpieczony otrzyma odmowę prawa do zasiłku opiekuńczego w trakcie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz gdy w trakcie okresu, kiedy opiekę sprawuje podejmie pracę zarobkową lub w gospodarstwie domowym będzie inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy wymiaru i jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki łącznie z dniami ustawowymi wolnymi od pracy.

Źródło:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U  z 2019 r. poz 645 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-05