Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dodatek za pracę w porze nocnej
8 października 2019
Pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pracodawca ustala porę nocną jako 8 godzin między godziną 21 a 7 w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo dodatkowej pisemnej informacji przekazywanej pracownikom.

Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość określa art. 1518 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawę do obliczenia dodatku nocnego stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wraz z podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku wzrośnie kwota dodatku za pracę w nocy. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie 2600 zł.

Należy pamiętać, że przepis określna minimalną kwotę dodatku. Pracodawca może wobec tego we własnym zakresie ustalić dodatek w wyższej wysokości.

Dodatek za pracę w nocy jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeśli więc godziny nadliczbowe przypadają w porze nocnej, pracownikowi należy wypłacić dwa dodatki.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za pracę w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywalnemu wymiarowi pracy w porze nocnej (1518 § 2 kodeksu pracy).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-02-28